Bouwvergunning rijksmonument IJsselkade verleend

24-10-2022

De bouwvergunning is verleend voor de transformatie van kantoor naar woning van een karakteristiek rijksmonument aan de IJsselkade in Kampen.

De bouwvergunning is verleend voor de transformatie van kantoor naar woning van een karakteristiek rijksmonument aan de IJsselkade in Kampen. Het puzzelstuk voor Sec.architecten in het ontwerp voor deze opgave was: hoe maak je een pand waarvan zowel het interieur als het exterieur onder rijksmonumentenregels vallen klaar voor 21e-eeuws gebruik maar met behoud van het 19e-eeuwse karakter? Een pand dat bovendien een van de smaakmakers is van het IJsselfront dat beschermd stadsgezicht is. Vanaf het begin van het project is de monumentencommissie nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen. Sec.architecten heeft historisch onderzoek gedaan om na te gaan wat wel of niet monumentaal was aan het interieur. Op basis hiervan hebben we muren tussen de voormalige kantoren doorbroken waardoor grotere leefruimtes ontstonden. De gevels zijn geïsoleerd met voorzetwanden, de leefruimtes hebben we voorzien van vloerverwarming, het dak kreeg zonnepanelen en de installaties zijn aangepast. In de bestaande gangstructuur hebben we een plateaulift opgenomen waardoor de woning levensloopbestendig is. Voor de lift hebben we constructief geen aanpassingen in de begane grondvloer of het dak hoeven doen. In de achtergevel, waar zich een smal dakterras bevindt, konden we een grote nieuwe pui plaatsen waardoor meer daglicht achterin de woning komt. Het monument wordt in ere hersteld, onder andere met het herstel van de geornamenteerde plafonds, het hergebruik van originele kozijnen en het herstel van de bestaande schouw. We zijn blij dat we weer een woonhuis terug gaan geven aan de binnenstad.

nieuwsoverzicht