Nieuwbouw terpboerderij

De Nieuwbouw van de terpboerderij gaat na de bouwvak van start!

Na de zomer vakantie gaan we starten met de uitvoering van de nieuwe terpboerderij aan de Buitendijksweg te Kampen. Sec.architecten heeft het ontwerp gemaakt waarbij de hoofddraagconstructie uitgevoerd wordt in een geheel eikenhouten spantconstructie. De woning komt op een nieuw aan te leggen terp te staan. In de terp wordt een kelder gemaakt voor de slaapkamers.
ABG Bouw gaat de woning bouwen en deze in februari 2017 opleveren. Sec.architecten voert directie tijdens de uitvoering.

Start verbouw en uitbreiding kinderdagopvang te Zwolle

Sec.architecten heeft in opdracht van Travers een plan gemaakt voor de uitbreiding en verbouwing van de kinderdagopvang Doomijn aan de Herenweg te Zwolle. Doordat de opvang groeiende is, is er behoefte aan een grotere entree, een extra babygroep en meerdere slaapkamers.

Naast het binnen slapen in de slaapkamers biedt Doomijn ook de mogelijkheid om kinderen buiten te laten slapen. Kinderen die buiten slapen, slapen veelal langer en dieper en maken meer vitamine D aan. Ten behoeve van de buitenslaapplaatsen zijn overkappingen in het ontwerp meegenomen.

Verder wordt het gebouw verduurzaamd door de installaties energiezuiniger te maken. De bovenstaande ingrepen zorgen ervoor dat de kinderdagopvang na de verbouw en uitbreiding weer aansluit op de hedendaagse visie van Doomijn.

Lees verder

Herontwikkeling scholengemeenschap RSG NO Veluwe te Epe

Met veel trots laten we weten dat wij de prijsvraag hebben gewonnen voor het maken van het ontwerp van de herontwikkeling en renovatie van de middelbare school RSG te Epe!

De RSG is een openbare scholengemeenschap waar alle opleidingen – van alle leerwegen van het vmbo tot en met tweetalig atheneum – worden aangeboden. De school bestaat uit vier bouwdelen waarvan de oudste in 1985 is gebouwd en in de loop van de jaren verder is uitgebreid. De filosofie van de Rijksgebouwendienst was toentertijd “sober en doelmatig” wat resulteerde in een gebouw zonder opsmuk met lange gangen en traditioneel ingerichte lokalen.

Deze filosofie past niet meer in de huidige onderwijsambities van de RSG: zij staat voor onderwijsvernieuwing en zet zich in voor gepersonaliseerd. Leerlingen werken met behulp van een eigen coach aan hun persoonlijke leerdoelen, de ene keer individueel en de andere keer in de klas. Leerlingen bepalen deels hun eigen leerroute en houden hierbij rekening met hun eigen sterke en zwakke punten. Doel is dat leerlingen gestimuleerd worden om het meeste uit zichzelf te halen.

De school heeft een concept ontwikkeld waarbij de leerlingen een breed aanbod, intensieve begeleiding en uitzonderlijk maatwerk wordt aangeboden. De talenten van de leerlingen worden hierbij ontwikkeld, ontplooid en versterkt. Deze onderwijsvernieuwing betekent dat het bestaande traditionele schoolgebouw aangepast dient te worden en vooral flexibel moet worden ingericht met werkpleinen, instructie-/spreekruimtes en praktijkwerkplaatsen. Daarnaast dient de school na de renovatie toekomstbestendig en duurzaam te zijn.

Naast het inpassen van het ontwikkelde onderwijsconcept in het bestaande gebouw, hebben wij ons gericht op enkele ontwerpuitgangspunten die een grote meerwaarde hebben voor de beleving van de school.
De school staat in een groene omgeving, het wordt omgeven door bomen en grenst aan het sportveld. Deze mooie omgeving is slechts te zien vanuit de lokalen maar wordt niet ervaren vanuit de ruimtes waar leerlingen buiten de lesuren samenkomen, denk hierbij aan de kantine, werkpleinen en verkeersruimtes.
In ons ontwerp creëren we juist in deze gemeenschappelijke ruimtes meer openheid en zichtlijnen naar het groen toe zodat dit onderdeel wordt van het interieur en er meer daglicht binnenkomt. Daarnaast zorgen deze ingrepen voor ruimtelijkheid in de school en werken ze als verbindende elementen waardoor de vier gebouwdelen nu als één geheel ervaren worden.

Het bestaande exterieur van de verschillende bouwdelen geven het complex een onsamenhangend uiterlijk. In ons ontwerp wordt de bestaande buitenzijde omhuld door één isolerende en duurzame gevelbekleding. Op deze manier wordt de school verduurzaamd en wordt het een visuele eenheid.

De nieuwe onderwijsvisie gaat uit van enerzijds theoriedomeinen en anderzijds praktijkwerkplaatsen voor beroepsoriënterende vakken, onderzoek, beeldende en culturele activiteiten en voor sport. De werkplaatsen hebben we in ons ontwerp op de begane grond gepositioneerd en zijn waar mogelijk zichtbaar vanuit de gemeenschappelijke ruimtes. De zichtbaarheid zorgt voor bedrijvigheid op de begane grond maar ook voor inspiratie voor de leerlingen.
De theoriedomeinen hebben we op de verdieping geplaatst, deze plek kenmerkt zich door rust. Hier kan worden lesgegeven in de instructieruimtes, samengewerkt op de werkpleinen en kunnen leerlingen met hun coaches samenkomen en wordt er vorm gegeven aan het gepersonaliseerd leren.

Lees verder

Transformatie monumentaal prieel te IJsselmuiden

Aan de Burgemeester van Engelenweg ligt aan de rand van het Zoddepark een bestaand monumentaal prieeltje. Sec.architecten is gevraagd om in dit prachtige gebouw een praktijkruimte te maken voor een natuurgeneeskundig therapeut.

Aan het transformeren van een monumentaal gebouw zijn veel eisen en voorwaarden verbonden, alles wat monumentale waarde heeft dient behouden te blijven. Om dit monument zo min mogelijk aan te tasten, wordt een “doosje” in het monument geschoven. Het doosje is geïsoleerd en er wordt elektra en ventilatie in verwerkt. Ter voorkoming van beschadiging wordt het doosje zowel aan de onderzijde als bij de aansluitingen op muren los gehouden van het monument.

Het doosje is een ruimtelijk element wat de bestaande ruimte in drie ruimtes verdeeld; een behandelkamer, een wachtruimte en een garderobe met toiletruimte. De buitenkant van het element wordt bekleed met een mokka gekleurd glas wat de parkachtige omgeving en het monumentale interieur weerspiegeld. De binnenkant wordt afgewerkt met eikenhout wat een warme en natuurlijke sfeer geeft. In de wanden van het element zijn verschillende functie verwerkt zoals een zitbank en open nissen in de wachtruimte en kasten en een opklapbare behandeltafel in de behandelruimte. Boven de uitgeklapte behandeltafel is een grote opening in het plafond van het doosje gemaakt, waardoor vanaf de behandeltafel de bijzondere monumentale kapconstructie te zien is.

Lees verder

Bouw de Blijde in volle gang

Tussen de Peperbus en het Museum de Fundatie torent een bouwkraan boven het Zwolse daklandschap uit. De bouw van de Blijde is in volle gang! Het nieuwbouwcomplex is gelegen in het oude middeleeuwse hart van Zwolle en herbergt 11 luxe appartementen, 5 penthouses, 3 atelier-/winkelruimtes, een parkeergarage en bergingen. 

Sec.architecten is samen met Kreator, een Zwols vastgoedbedrijf, de initiatiefnemer voor dit appartementencomplex. Vanwege de unieke, maar ook gevoelige locatie in de binnenstad, is het ontwerp van De Blijde in nauwe samenwerking met het projectteam van de gemeente Zwolle (Stedenbouw, Welstand en Monumentenzorg en Vrienden van de Stadskern) tot stand gekomen. Tijdens het ontwerpproces zijn de plannen meerdere malen besproken en getoetst.

De uitdaging bij het ontwerpen was dat de gevel in de smalle Papenstraat altijd in perspectief te zien is en dus ook vanuit het perspectief ontworpen diende te worden. Er is gekozen 4 dezelfde gevels te maken met stijlvolle bakstenen, grote raamopeningen met eikenhouten kozijnen, een eikenhouten entree en balustrades van smeedijzer. Allemaal kwalitatief hoogwaardige en sfeervolle materialen zodat het gebouw tot in de lengte van jaren meegaat. Op maaiveld niveau zijn winkel-/atelierruimtes gevestigd passend in het overige karakteristieke aanbod van de steeg.

Zoals gezegd is de bouw in volle gang, de 2e verdiepingsvloer ligt en op dit moment worden de wanden van de 2e verdieping geplaatst. De verwachting is dat het complex in het voorjaar van 2020 opgeleverd zal worden.

Lees verder

Vergunning verbouwing Zeepziederhof te Kampen verleend!

In de binnenstad van Kampen ligt aan de Zeepziederhof een complex van vijf woongebouwen. De woongebouwen zijn ooit gebouwd als een studentencomplex met onzelfstandige wooneenheden, maar door het verdwijnen van diverse opleidingen uit de stad kampt het met verhuurbaarheidsproblemen. Daarnaast is de ligging niet aantrekkelijk, het ligt verstopt in de binnenstad aan een grauw en kil pleintje wat bereikbaar is middels smalle steegjes.

Sec.architecten is door deltaWonen gevraagd een plan te maken voor het aanpassen van de woonvorm zodat hier zelfstandige 1-2 persoonshuishoudens kunnen wonen in tweekamerappartementen. Daarnaast heeft Sec.architecten een plan gemaakt voor het exterieur van de woongebouwen waardoor het hof een nieuwe uitstraling krijgt.

Elk woongebouw heeft een prominente entree met trappenhuis, deze hebben ook een grauwe uitstraling waar donker naar binnen gekeken wordt. De bestaande constructie van het trappenhuis wordt voorzien van verticale houten lamellen waardoor de entree en het trappenhuis een natuurlijke en warme uitstraling krijgen. Deze houten lamellen worden ook toegepast op enkele gevelvlakken en het straatmeubilair zoals zitbanken en plantenbakken. Deze terugkerende houten elementen zullen een warme en welkome sfeer geven aan het plein. 

De bestaande gevelstenen worden in een roomwitte kleur gekaleid. Kaleien is een eeuwenoude schildertechniek waarbij kalkpleister op de muur wordt aangebracht, dit is passend in de oude middeleeuwse binnenstad. Daarnaast worden de muren door het kaleien beter beschermd tegen weersinvloeden en worden bestaande beschadigingen aan het zicht onttrokken. 

Lees verder

Vergunning verbouw rijksmonument binnenstad Deventer verleend

Het pand aan de Lange Bisschopsstraat 40 te Deventer kent een rijke bouwgeschiedenis. Het oorspronkelijke pand dateert uit de 14e eeuw en had destijds een langsspantconstructie op een lager gelegen verdieping. Waarschijnlijk is het pand eind 15e eeuw verbouwd waarbij de 14e eeuwse balken van de langsspantconstructie zijn hergebruikt. De kapconstructie bestaat uit 2 boven elkaar geplaatste dekbalkgebinten. De middeleeuwse dak- en vloerbalkconstructies en de kelder zijn van hoge monumentale waarde. Bouwhistoricus Wijnand Bloemink heeft hiervoor het onderzoek verricht.

Aanvankelijk was het pand een woonhuis, vervolgens is het als bakkerij gebruikt en momenteel is op de begane grond en 1e verdieping een lunchroom gevestigd.  De 2e verdieping en zolder met vliering staan leeg, wat uiteraard jammer is voor dit bijzondere, karakteristieke pand. Bouwbedrijf Van Pijkeren uit Dalfsen heeft Sec.architecten gevraagd om een ontwerp te maken voor nieuwe woonindelingen voor de leegstaande bouwlagen, uiteraard met respect voor de monumentale waarden die het pand bezit. Dit ontwerponderzoek heeft geresulteerd in een plan waarbij 4 appartementen gerealiseerd worden waarvan 2 op de verdieping en 2 onder de kap. Een deel van de vliering zal verwijderd worden zodat een vide ontstaat waardoor voldoende daglicht binnenkomt en de hele kapconstructie in het zicht is. De kap wordt aan de buitenzijde geisoleerd waardoor de prachtige middeleeuwse kapconstructie onaangetast in het zicht blijft.

Dit complexe middeleeuwse monumentale bouwwerk is door Sec.architecten middels een 3D scan (een zgn. pointcloud) uitgewerkt tot een 3D model waaruit alle bouwtekeningen gegenereerd worden.

Lees verder